Případové studie

SunnySchool.cz

Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Výchozí situace:

Pardubická jazyková škola Sunny Language School se již šest let specializuje na výuku angličtiny u dětí. Během školního roku 2007/08 se ukázalo, že firemní web nepřináší očekávaný efekt, návštěvnost stagnuje a pozice ve výsledcích vyhledávání je pro řadu klíčových slov neuspokojivá.

Naše řešení:

Protože limitujícím faktorem byla cena, mohli jsme navrhnout pouze omezený počet vylepšení stávajícího webu. Upřednostnili jsme především technické změny a on-page SEO před zlepšením grafické podoby tak, abychom dosáhli co nejlepšího obchodního efektu v rámci daného rozpočtu:

  • Odstranili jsem rámovou strukturu stránek a pro nový web jsme aktivně využili platformu Linux/Apache/PHP.
  • Staré www-adresy stránek a souborů, které přestaly platit, jsme důsledně přesměrovali na nové verze stránek pomocí služeb serveru (mod_alias).
  • Zjednodušili jsme navigační strukturu.
  • Doplnili jsme kontaktní informace a zřídili on-line formulář.
  • Zrevidovali jsme strukturu textu, titulků a meta informací.
  • Vytipovali jsme 20 klíčových slov a slovních spojení, pro která jsme optimalizovali text stránek.

Jako měřitelná kritéria pro sledování úspěšnosti jsme použili pozice ve výsledcích vyhledávání a denní návštěvnost stránek.

Dosažené výsledky:

  • Stagnující trend návštěvnosti se podařilo zvrátit. Obrázek ukazuje vývoj návštěvnosti (sledovaným obdobím je vždy září daného roku) – výsledkem SEO byl nárůst na 186%.
Vývoj návštěvnosti pro měsíc září v letech 2004-2008

Vývoj návštěvnosti pro měsíc září v letech 2004-2008

  • Pro sledovaná klíčová slova došlo k výraznému posunu vpřed ve výsledcích vyhledávání, u poloviny z nich došlo k posunu na 1. stránku ve vyhledávání v Google i na Seznamu.
Pozice ve výsledcích vyhledávání na Seznamu (příklady)

Pozice ve výsledcích vyhledávání na Seznamu (příklady)

  • Změny se podařilo správně načasovat – pro jazykovou školu byla rozhodující situace v září, tedy v době zápisů do kurzů.

Celkově realizované změny přinesly očekávaný efekt a úspěšně se tak podařilo dosáhnout klasického řetězu SEO:
Optimalizace stránek → Větší viditelnost ve vyhledávačích → Vyšší návštěvnost webu → Pozitivní obchodní efekt

Na příkladech v tabulce je vidět, že dosažené pořadí ve výsledcích vyhledávání časem opět pokleslo. To je způsobeno tím, že i konkurenční firmy vylepšily své weby a připravily na začátek školního roku nové nabídky. Načasování a efektivita byla však u nich zjevně horší – jejich výsledky se projevily až v době, kdy zápis do nového školního roku skončil.

Vyjádření klienta

Martina Holčapková - Sunny Language School Pardubice„Díky technickým úpravám webu a optimalizaci pro vyhledávače se podařilo rapidně zvýšit návštěvnost našich internetových stránek. Především se nám však podařilo zvýšit reálný zájem o kurzy angličtiny pro děti.
To je segment výuky, se kterým jsme v Pardubicích začali a dosahujeme v něm trvale dobrých výsledků – proto se na něj hodláme i nadále zaměřovat. Postupem doby se však výuka cizích jazyků pro děti stala konkurenčním oborem i v našem městě. Požadavek na optimalizaci na klíčová slova vztahující se ke kurzům pro děti byl proto hlavní součástí zadání.“
Mgr. Martina Holčapková
CEO, Sunny Language School Pardubice

Další spolupráce:

Předpokladem dlouhodobě úspěšného SEO je soustavnost. Proto spolupráce nekončí a bude zaměřena na další aspekty optimalizace a on-line marketingu, jako jsou např. off-page SEO, zvýšení efektivity zlepšením konverzního poměru nebo efektivnější copywriting.

Odkazy: